Home | Analýza on-line | Zdravo fungujúce spoločnosti

Analýza on-line

Zdravo fungujúce spoločnosti

Základné informácie:
Obchodné meno:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Výška základného imania:
IČO:
Predmet podnikania:
Stav účtovníctva:
Platca DPH:
Mená / názvy vlastníkov spoločnosti:

Výška podielu v %:

Pridať ďalšie položky: 
Kontaktná osoba:*
Telefón:*
E-mailová adresa:*
Webstránka:
Dcérske spoločnosti
Obchodné meno:
Podiel v spoločnosti %:
Sídlo:
IČO:
Predmet podnikania:
Stav hospodárenia:

Pridať ďalšie položky: 
Informácie o výrobku / produkte / službe
Základný popis:
Kapacita výroby:
Postavenie na domácom trhu:
Postavenie na zahraničnom trhu:
Základné ekonomické údaje
2006200720082009
Výška ročného obratu:
Výška ročného zisku / straty:
Aktíva:
Stav zásob
Druh:
Dĺžka:
Trhová hodnota:
Stav výrobkov
Druh:
Dĺžka:
Trhová hodnota:
Technológia
NázovDĺžkaKapacitaNadobúdacia cenaTrhová hodnota
Pridať ďalšie položky: 
Automobilový park
ZnačkaDátum výrobyNajazdené kmNadobúdacia cenaTrhová hodnota
Pridať ďalšie položky: 
Pohľadávky
Pred splatnosťou:
Po splatnosti:
Premlčané / nevymožiteľné:
Celkom:
Pasíva:
Záväzky
Bankové úvery:
Leasing:
Obchodný styk:
Štát:
Mzdy:
Ostatné:
Celkom:
Personalistika
Počet zamestnancov:
Výška priemernej mzdy:

Popis problémov, požiadavky a predstavy klienta: