Home | Spolupráca | Poradca - Sprostredkovateľ

Spolupráca

Poradca - Sprostredkovateľ

Ponúkame spoluprácu poradenským firmám z rôznych odborov - právo, ekonomika, účtovníctvo, marketing z celého sveta. Spolupráca môže prebiehať obidvoma smermi. My budeme využívať vaše služby pre našich klientov a vy nám budete sprostredkovávať klientov, ktorí majú záujem predať svoju spoločnosť. Všetko prebieha na zmluvnom základe a na základe dopredu dohodnutých províznych pravidiel.

V prípade, že máte záujem s nami spolupracovať, vyplňte tento dotazník:

Subjekt:
Kontaktná osoba:*
Telefón:*
E-mailová adresa:*
Webstránka:
Odbor poradenstva: