Home | Kúpime vašu spoločnosť | Fungujúcu s problémami

Kúpime Vašu spoločnosť

Spoločnosť fungujúca s problémami

Odkúpime od vás fungujúcu problematickú spoločnosť s akýmkoľvek predchádzajúcim zámerom. Po komplexnej ekonomickej, právnej a marketingovej analýze, ktorú môžeme zrealizovať v priebehu jediného dňa, vám navrhneme zodpovedajúce riešenie a cenu. My potom už sami zabezpečíme oživenie alebo naopak likvidáciu vo vlastnej réžii. Zo dňa na deň prevezmeme a vyriešime vaše problémy.

V prípade, že takúto spoločnosť vlastníte, môžete si vybrať nasledujúci postup:

Najneskôr do 48 hodín vás bude kontaktovať náš špecialista a dohodne termín a miesto osobného stretnutia, na ktorom zrealizuje analýzu a navrhne zodpovedajúce riešenie. Analýza vašej spoločnosti je zadarmo a pre jej urýchlenie pripravte prosím kópie dokumentov uvedených v zozname pre analýzu.