Home | Kúpime vašu spoločnosť | Fungujúcu zdravú

Kúpime Vašu spoločnosť

Zdravo fungujúce spoločnosti

Kupujeme spoločnosti fungujúce a zdravé s akýmkoľvek podnikateľským zámerom, ktoré majú rastový potenciál. Základom pre naše kladné rozhodnutie je vždy podrobná finančná, právna a marketingová analýza, na základe ktorej vám navrhneme zodpovedajúce riešenie a cenu.

V prípade, že takúto spoločnosť vlastníte, môžete si vybrať nasledujúci postup:

Najneskôr do 48 hodín vás bude kontaktovať náš špecialista a dohodne termín a miesto osobného stretnutia, na ktorom zrealizuje analýzu a navrhne zodpovedajúce riešenie. Analýza vašej spoločnosti je zadarmo a pre jej urýchlenie pripravte prosím kópie dokumentov uvedených v zozname pre analýzu.