GP Capital, Inc.

Naša poradenská a investičná spoločnosť GP CAPITAL, Inc. sa zameriava predovšetkým na riešenie problémov spoločností, ktoré sa nachádzajú v ekonomicky nepriaznivej situácii. Naši špecialisti sú pripravení vás kdekoľvek a kedykoľvek navštíviť a po analýze problému vám navrhnúť zodpovedajúce riešenie. Medzi najžiadanejšie služby našich klientov patrí, tak široké poradenstvo, ako aj okamžité odkúpenie zadĺženej spoločnosti. My už potom prevedieme revitalizáciu, reštrukturalizáciu, alebo likvidáciu vo vlastnej réžii.

Náš investičný záujem však nie je obmedzený len na problematické spoločnosti, ale kupujeme aj zdravé spoločnosti s rastovým potenciálom, spoločnosti so stratou, v likvidácii, alebo v konkurze. Všetko závisí na nami prevedenej finančnej, právnej a marketingovej analýze.

Pokiaľ ste sa rozhodli, alebo sa rozhodujete predať vašu spoločnosť, vyberte si z kategórie, do ktorej patrí a po otvorení príslušnej stránky si zvoľte možnosť prevedenia analýzy. Taktiež môžete ísť priamo na analýzu on-line a po vyplnení príslušného dotazníka vám do 48 hodín navrhneme riešenie, prípadne cenu za vašu spoločnosť.

Okamžite vám vyriešime:

  • problémy s riadením a bežným chodom stratovej a nevýkonnej spoločnosti,
  • problémy s nevýkonnými a stratovými dcérskymi spoločnosťami kdekoľvek vo svete,
  • problémy s veriteľmi,
  • problémy s likvidáciou a konkurzom spoločnosti.

Základným pravidlom všetkých manažérov spoločnosti GP CAPITAL, Inc. je poskytovanie rýchlych, profesionálnych služieb a korektný, diskrétny prístup ku všetkým zúčastneným stranám daného obchodného prípadu. V prípade žiadosti klienta zrealizujeme analýzu spoločnosti vrátane prevodu spoločnosti v priebehu jedného dňa.