Własny | Analiza on-line | Firmy działające z problemami

Analiza on-line

Firmy działajšce z problemami

Informacje podstawowe:
Nazwa handlowa:
Status spółki:
Przedstawiciel statutowy:
Siedziba:
Wysokość mienia podstawowego:
REGON:
Przedmiot działalności:
Stan księgowości:
Płatnik WAT:
Nazwiska / Nazwy właścicieli spółki:

Wysokość udziałów w %:

Dodaj następne pozycje: 
Osoba kontaktowa:*
Telefon:*
Adres e-mailowy:*
Strona webowa:
Filie
Nazwa handlowa:
Udział w spółce w %:
Siedziba:
REGON:
Przedmiot działalności:
Stan gospodarki:

Dodaj następne pozycje: 
Informacje o wyrobie / produkcie / usłudze
Podstawowy opis:
Wydajność produkcji:
Pozycja na rynku krajowym:
Pozycja na rynku zagranicznym:
Podstawowe dane ekonomiczne
2006200720082009
Wysokość obrotów rocznych:
Wysokość rocznego zysku / straty:
Aktywa:
Stan rezerw
Rodzaj:
Wiek:
Wartość rynkowa:
Stan produktu
Rodzaj:
Wiek:
Wartość rynkowa:
Technologia
NazwaWiekWydajnośćCena zakupuWartość rynkowa
Dodaj następne pozycje: 
Wyposażenie w samochody
MarkaData produkcjiPrzejechano kmCena zakupuWartość rynkowa
Dodaj następne pozycje: 
Należności
Przed płatnością:
Po płatności:
Przedawnione / nie do wyegzekwowania:
Ogółem:
Pasywa:
Zobowiązania
Kredyty bankowe:
Leasing:
Kontakt handlowy:
Państwo:
Płace:
Inne:
Ogółem:
Personalistyka
Ilość pracowników:
Wysokość średniej płacy:

Opis problemów, wymagania i wyobrażenia klienta: