Własny | Odkupimy Państwa firmę | Działającą z problemami

Odkupimy Państwa firmę

Firmy działające z problemami

Natychmiast odkupimy od Państwa działającą problematyczną firmę z jakimkolwiek projektem handlowym. Po kompleksowej finansowej, prawnej i marketingowej analizie, którą możemy zrealizować w trakcie jednego dnia, zaoferujemy Państwu odpowiedne rozwiązanie i cenę. My potem już sami zapewnimy ożywienie lub odwrotnie likwidację w pełni we własnym zakresie. Z dnia na dzień przejmiemy i rozwiążemy Państwa problemy.

W razie, że jesteście właścicielami takiej spółki, możecie wybrać następujący postęp :

Najpóęniej do 48 godzin skontaktuje się z Państwem nasz specjalista i uzgodni termin oraz miejsce osobistego spotkania, na który zrealizuje analizę i zaproponuje odpowidnie rozwiązanie. Analiza Państwa spółki jest darmowa a dla jej przyśpieszenia prosimy przygotować kopie dokumentów podane w spisie do analizy..