Własny | Odkupimy Państwa firmę | Działającą zdrową

Odkupimy Państwa firmę

Działające zdrowe firmy

Odkupujemy firmy działające i zdrowe z jakimkolwiek projektem handlowym, które mają potencjał wzrostu. Podstawą do naszej pozytywnej decyzji jest zawsze szczegółowa finansowa, prawna i marketingowa analiza, na podstawie której zaoferujemy Państwu odpowiedne rozwiązanie i cenę.

W razie, że jesteście właścicielami takiej spółki, możecie wybrać następujący postęp :

Najpóęniej do 48 godzin skontaktuje się z Państwem nasz specjalista i uzgodni termin oraz miejsce osobistego spotkania, na który zrealizuje analizę i zaproponuje odpowidne rozwiązanie. Analiza Państwa spółki jest darmowa a dla jej przyśpieszenia prosimy przygotować kopie dokumentów podane w spisie do analizy.