Titulní strana | Seznam dokumentů

Seznam dokumentů

Seznam potřebných dokumentů pro analýzu společnosti

 • výpis z obchodního rejstříku
 • zakládací dokumenty společnosti včetně následujících změn a dodatků, stanovy a jiné
 • nejaktuálnější účetní uzávěrka
 • nejaktuálnější konsolidovaná uzávěrka
 • seznam závazků s uvedením částky, adresy, IČ, důvodů
 • seznam pohledávek s uvedením částky, adresy, IČ, důvodů
 • soupis závazků a pohledávek neuvedených v účetnictví
 • seznam závazků a pohledávek vůči společnostem ve skupině
 • seznam nemovitostí, které společnost vlastní a k nim všechny příslušné dokumenty (nabývací doklad, znalecký posudek, výpis z listu vlastnictví, nájemní smlouvu a jiné)
 • inventurní soupis nemovitého majetku, zásob, zboží, včetně majetku vedeného v operativní evidenci (účetně i daňově odepsaného)
 • úvěrové smlouvy, potvrzení banky o výši úvěru, zástavní smlouvy
 • leasingové smlouvy
 • právní aktivity v jiných společnostech - aktuální výpis z OR a SCP
 • seznam zaměstnanců a závazků vůči nim
 • seznam nájemních smluv
 • seznam licencí, patentů a jiných práv
 • soupis závazků vůči orgánům státní zprávy
 • soupis vedených soudních sporů, návrhů na konkurz, exekucí a pod., včetně kopií dokumentů
 • podnikatelský záměr
 • seznam zakázek s uvedením termínů a finančního objemu.

Připravte, prosíme, výše uvedené dokumenty, pokud je máte k dispozici, v kopiích na jednání s naším projekt manažerem. Podstatně tím urychlíte celý proces analýzy.