Titulní strana | Analýza on-line | Společnosti fungující s problémy

Analýza on-line:

Společnosti fungující s problémy

Základní informace:
Obchodní jméno:
Právní forma:
Statutární zástupce:
Sídlo:
Výše základního jmění:
IČ:
Předmět podnikání:
Stav účetnictví:
Plátce DPH:
Jména / názvy vlastníků společnosti:

Výše podílu v %:

Přidat další položku: 
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
E-mailová adresa:*
Web stránka:
Dceřiné společnosti
Obchodní jméno:
Podíl na společnosti v %:
Sídlo:
IČ:
Předmět podnikání:
Stav hospodaření:

Přidat další položku: 
Informace o výrobku / produktu / službě
Základní popis:
Kapacita výroby:
Postavení na domácím trhu:
Postavení na zahraničním trhu:
Základní ekonomické údaje
2006200720082009
Výše ročního obratu:
Výše ročního zisku / ztráty:
Aktiva:
Stav zásob
Druh:
Stáří:
Tržní hodnota:
Stav výrobků
Druh:
Stáří:
Tržní hodnota:
Technologie
NázevStáříKapacitaNabývací cenaTržní hodnota
Přidat další položku: 
Automobilový park
ZnačkaDatum výrobyNajeté kmNabývací cenaTržní hodnota
Přidat další položku: 
Nemovitosti
PopisStáříTržní hodnota
Přidat další položku: 
Pohledávky
Před splatností:
Po splatnosti:
Promlčené / nevymahatelné:
Celkem:
Pasiva:
Závazky
Bankovní úvěry:
Leasing:
Obchodní styk:
Stát:
Mzdy:
Ostatní:
Celkem:
Personalistika
Počet zaměstnanců:
Výše průměrné mzdy:

Popis problémů, požadavky a představy klienta: