Home | Dokumentumok az analízishoz

Dokumentumok az analízishoz

A cég elemzéséhez szükséges dokumentumok jegyzéke

 • cégkivonat
 • létesítő okiratok, beleértve a későbbi változásokat és kiegészítéseket is, alapszabály és egyéb
 • legaktuálisabb könyvelési zárómérleg
 • legaktuálisabb konszolidált zárómérleg
 • kötelezettségek jegyzéke, az összeg, cím, cégjegyzékszám, okok feltüntetésével
 • követelések jegyzéke, az összeg, cím, cégjegyzékszám, okok feltüntetésével
 • könyvelésben nem szereplő kötelezettségek és követelések jegyzéke
 • kötelezettségek és követelések jegyzéke a csoportban levő társaságokkal szemben
 • a társaság tulajdonában levő ingatlanok jegyzéke és a hozzájuk tartozó valamennyi dokumentum (igazolás a megszerzésről, szakértői vélemény, telekkönyvi kivonat, bérleti szerződés stb)
 • ingatlan vagyon, készletek, áru leltári jegyzéke, beleértve az operatív nyilvántartásban vezetett (a könyvelés és az adó szempontjából leírt) vagyont is
 • hitelszerződések, bankigazolások a hitel összegéről, zálogszerződések
 • lízingszerződések
 • jogi aktivitások más társaságokban – aktuális kivonat a Cégjegyzékből és Értékpapír Központból
 • alkalmazottak és a velük szembeni kötelezettségek jegyzéke
 • bérleti szerződések jegyzéke
 • licencek, szabadalmak és más jogok jegyzéke
 • államigazgatási szervekkel szembeni kötelezettségek jegyzéke
 • peres ügyek, végelszámolási javaslatok, végrehajtások stb. jegyzéke, beleértve a dokumentumok másolatait is
 • vállalkozási terv
 • megrendelések jegyzéke a határidők és a pénzügyi volumen feltüntetésével..

Amennyiben a feltüntetett dokumentumok rendelkezésükre állnak, szíveskedjenek azok másolatait bemutatni a projektmenedzserünkkel folytatott tárgyalás során. Ezzel lényegesen meggyorsítható az egész elemzési folyamat.